Halil İbrahim Çakın: Âşıklar şehri Uşak

Aşıklar diyarı Uşak’a Cenab-ı Allah’ın Muhammed Mustafa’sının Ehl-i Beyt’inin aşkını getiren ve gönüllerin aşkla dirilmesini sağlayan Hacım Sultan da tıpkı Hacı Bektâş-ı Velî gibi on iki imam soyundan bir Seyyid’dir. Hacım Sultan, onuncu İmam Ali en-Naki’nin torunu ve Şahzâde Hüseyin’in oğludur. Bununla beraber “doksan dokuz bin Türkistan evliyasının pîri” Hâce Ahmed Yesevî’nin de müridlerindendir. Çeçeli Kara Murat Kurtuluş savaşımızın en önemli anlarından biri olan Başkumandanlık Meydan muharebesinde ordularımız karşısında bozguna uğrayarak İzmir’e doğru kaçmaya başlayan Yunan ordusunun Trikopis komutasındaki 6 bin kişilik kısmını Kusra deresi istikametine yönlendirerek düşman orduları başkomutanı General Trikopis ve komuta heyetinin teslim alınmasında önemli bir rol oynayan v…

 

Devamı:  http://http://www.yenimesaj.com.tr/halil-ibrahim-cakin-asiklar-sehri-usak-H1367505.htm

Benzer yazılar