İcmal Gençliği

İCMAL GENÇLİĞİ, kimseyi ötekileştirmeden; inancı, kökeni ne olursa olsun Alevi- Sünni, Kürt – Türk ayırt etmeden herkesi Hacı Bektaşı Veli’nin sevgi dolu gönlüyle kucaklayan;

İCMAL GENÇLİĞİ Irkçı değil; Lazı, Kürdü, Çerkezi, Arabı ve Acemi ile Türk milletinin her ferdini özkardeşi gören Milliyetçi Gençliktir. İcmal Gençliği’ nin milliyetçilik anlayışında kafatasçılığa, insanları ötekileştirmeye yer yoktur. Millet olmanın birlik beraberliğimiz için can damarı olduğunu bilen ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin Türk Milletini yoğurduğu kardeşlik ve sevgi hamuruyla yoğrularak Kürt, Türk, Arap ayırmadan herkesi öz kardeşi gören genç kadrodur İcmal Gençliği..

İCMAL GENÇLİĞİ ABD ve AB müttefiki olan mandacılardan değil, Bağımsızlığı karakter edinmiş Tam Bağımsızlık Sevdalısı Gençliktir. Hz. İmam ALİ (KV)’ nin “Aslan olarak bir gün yaşamak, koyun olarak bin yıl yaşamaktan iyidir” sözü ile M. Kemal ATATÜRK’ün “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünü hayat felsefesi yaparak bağımsızlık değerini hücrelerine kadar yaşayan gençliktir İcmal Gençliği. Ve hayatının merkezi Bağımsızlık değeri üzerine kurulan İcmal Gençliği, ülkesinin bağımsızlığı için can vermeyi şeref duyar.

Siyasi ve ticari çıkarlarına inançları alet eden dinci değil, dini değerlere saygı duyup yaşamaya gayret eden Dindar Gençliktir İCMAL GENÇLİĞİ.Dinin can verilecek ama kullanılmayacak kadar değerli olduğuna inanan ve şartlar ne olursa olsun dini kullanmaktan uzak duran, dini yaşamaya gayret gösteren hesapsız, gösteriş ve riyadan uzak samimi kadrolardır İcmal Gençliği..

Küreselleşen dünyanın kapitalizmine karşı, Milli Ekonomi Modeli’ ni savunan ve sadece kendi bölgemizin değil; tüm dünyanın can, mal, namus emniyeti, din ve vicdan hürriyetini doya doya yaşaması için mücadele eden gençliktir İcmal Gençliği. Kapitalizm de komünizm de ekonomik problemlere çözüm bulamazken bugün Dünya’da yüzlerce ülkenin parça parça uygulamaya aldığı Prof. Dr. Haydar BAŞ’ ın Milli Ekonomi Modeli’ nin insanları modern kölelikten kurtaracağına inanır İcmal Gençliği. İşsizliğin tamamen ortadan kaldırılmasını sağladığı ve insanlar arasındaki gelir adaletsizliğine çözüm sunduğu için yüzlerce bilim adamı tarafından Nobel’e aday gösterilen Milli Ekonomi Modeli her gencin ekonomik bağımsızlığını kazanmasının formülüdür. Kapitalist vampirlere yem olmayı elinin tersi ile iten İcmal Gençliği insanlığa adaleti ve refahı getireceği için Milli Ekonomi Modeli’ni benimsemiştir.

İnsanların ekmek parası için, okumak için ölümü göze aldığı ülkemizde tüm Dünya’ya yetecek yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahipken “Hazine üstüne oturan dilenci” misali yoksulluk çekilmesine, ülke kaynaklarının yok fiyata elimizden çıkmasına karşıdır İcmal Gençliği.

İCMAL GENÇLİĞİ, ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yabancı sermaye ve onun taşeronları tarafından değil Devlet Millet ortaklığıyla işletilip gelirin vatandaşlık maaşı ve sosyal devlet projeleriyle millete aktarılması gerektiğini düşünen plan, proje sahibi çözüm adresidir.

İCMAL GENÇLİĞİ, “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışını kabul etmeyip haksızlığa mücadele için ölümü göze alan Gençlerin Efendisi Hz. İmam Hüseyin (ra) gibi zarar göreceğini bilse de haksızlığa karşı mücadele etmekten geri durmayan gençliktir. Postmodern Yezitlere karşı zulme boyun eğmeyen Hüseyni duruşun simgesidir İcmal Gençliği. Yezit’in sarayında ölümü göze alarak Yezit’e zalimliğini haykıran Hz. Zeynep gibi asil ve dik duran, kimi zaman da adaletsizliğe karşı susmayan ve haksızlığa boyun eğmeyen Ebuzer Gıffari’dir İcmal Genci.

İnancı, görüşü ne olursa olsun zulme uğrayan her masum için gözyaşı döken yüreğin sahibidir İcmal Genci. Ali İsmail’dir, Berkin’dir, Burak’tır, Uğur’dur İcmal Genci.. İcmal Genci, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen zalimlerin oyununu bozacak olan kadronun ta kendisidir.

Camiyi de cemevini de kutsal gören; Hz. ALİ (KV)’nin “İnsanlar iki türlüdür. Ya dinde kardeşin, ya yaradılışda eşin” sözünü düstur edinerek Alevi Sünni- Caferi herkesi din kardeşi olarak gören, farklı dinden insanlara da saygı gösteren yüce gönlün sahibidir İcmal Gençliği..

İCMAL GENÇLİĞİ, Laik Demokratik Hukuk Devletine inanarak şartlar ne olursa olsun hukuk çizgisinin dışına çıkmadan hakkını hukuk önünde arayarak mücadelesini gerçekleştiren örnek gençlik hareketidir. Ülkenin hiçbir değerine zarar vermeyen, düşmanı dahi olsa hiçbir cana zarar vermeyi düşünmeyen ancak hakkını aramak için de sonuna kadar mücadele etmekten geri durmayan bir kadrodur İcmal Gençliği..

İCMAL GENÇLİĞİ; “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı reddeden” ülkemizin değerleriyle ilgili konularda bilgi sahibi olmayı görev olarak gören ve bilme, emeğe saygıyı benimseyip her görüş ve fikre saygı duyan gençliktir.

Mustafa Kemal Atatürk’e dinsiz diyerek iftira atanların oyununu bozan, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının dinimizi kullanmasına müsaade etmeyen, bize inancımızı yaşayacağımız Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ ni armağan eden Mustafa Kemal’i rahmetle anan gençliktir İcmal Gençliği..

Özcümle; İCMAL GENÇLİĞİ, kimseyi ötekileştirmeden; inancı, kökeni ne olursa olsun Alevi- Sünni, Kürt – Türk ayırt etmeden herkesi Hacı Bektaşı Veli’nin sevgi dolu gönlüyle kucaklayan; Prof. Dr. Haydar BAŞ’ ın fikirleri ışığında ülkenin birlik beraberliği için mücadele eden Atatürk’ün gençleridir.