Hz. Ali, imameti Hz. Hasan’a bırakmıştır-I

Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın ‘İmam Hasan’ eserinde, imametin İmam Hasan’a bırakıldığını şöyle anlatıyor: Süleym b. Kays şöyle rivayet etmiştir: “Emirü’l-Mü’minin (Ali b. Ebi Tâlib aleyhisselam) oğlu Hasan (aleyhisselam)’a vasiyet ettiği zaman yanındaydım. İmam Ali, oğulları Hüseyin (aleyhisselam) ve Muhammed b. Hanefiyye’yi diğer bütün oğullarını, taraftarlarının ileri gelenlerini ve ailesini vasiyetine şahit tuttu. Sonra Hasan (aleyhisselam)’a kitabı ve silahı verdi. Ardından oğlu Hasan’a şöyle dedi: “Ey Oğulcuğum! Resûlullah bana, imamlığı sana vasiyet etmemi, kitaplarımı ve silahlarımı sana vermemi emretti. Tıpkı Resûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi)’nin bana imamlığı vasiyet etmesi, kitaplarını ve silahını bana vermesi gibi. Ayrıca bana, senin de ölmek üzere olduğun zama…

 

Devamı:  http://http://www.yenimesaj.com.tr/hz-ali-imameti-hz-hasana-birakmistir-i-H1344264.htm

Benzer yazılar