Hz. Fâtıma’nın eşi olarak Hz. Ali -III

Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın, “Hz. Fâtıma” eserinde, bir eş olarak Hz. Ali hakkında şu bilgilere yer veriliyor: “Muhammed b. El-Kunasî, Câfer b. Muhammed’den, o babasından, o Ali b. Hüseyin’den, o Fâtımatu’s-Suğra’dan, o Hüseyin b. Ali’den o Fâtıma bint-i Muhammed (s.a.v.)’den şöyle rivayet etmektedir: Bir gün Resûlullah (s.a.v.) yanımıza çıkageldi ve şöyle buyurdu: “Şüphesiz yüce Allah sizinle övünmektedir. Genelde siz, özelde de Ali’yi bağışlamıştır. Ben size gönderilmiş Allah’ın elçisiyim. Kavmini dehşete düşüren ve akrabalarını kayıran biri değilim. İşte şimdi Cebrail Bana haber verdi ki; tam ve gerçek mutlu kimse, Ben yaşarken ve Ben öldükten sora Ali’yi seven kimsedir.” (Şemsuddin El-Cezerî, Esne’l-Metâlib, s.70). Bize Ahmed b. Yahya El-Udî anlattı, ona Ebu Nuaym Dırar b…

 

Devamı:  http://http://www.yenimesaj.com.tr/hz-fatimanin-esi-olarak-hz-ali-iii-H1331477.htm

Benzer yazılar