Süveyda Yahut Lude şiirleri

Türk Dil Kurumu, “Süveyda” kelimesinin anlamını kalpte olan siyah nokta ve kalpteki belirgin siyah benek olarak tanımlamaktadır. Daha çok tasavvuf erbabınca kullanılan bu kelime kalp kirliliği ve kalbin mertebeleri olarak da tanımlanmaktadır.Bu kelime “Kubbealtı Sözlük”te ise (Ar. sev#257;d “siyahlık, karartı”dan suveyd#257;’) türeyen bir kelimeolarak belirtilmiş, daha sonra bu kelimeye,1. Kendisiyle, mümin kalbine tecellî eden Cenâbı Hakk’ın müşâhede edildiği ve kalbin tam ortasında bulunduğu kabul edilen siyah nokta, insan varlığında ilâhî tecellînin odak noktası,2.. Tohumun içindeki embriyonu çevreleyen ve gelişinceye kadar beslenmesini sağlayan kısmı, besi dokusu, anlamları verilmiştir.Yine aynı sözlükte: Süveydâ-i kalb – Süveydâü’l-kalb: tamlaması:1. Kalbin ortasındaki b…

 

Devamı:  http://https://www.yenimesaj.com.tr/suveyda-yahut-lude-siirleri-H1390315.htm

Benzer yazılar