Üç Aylarınız Mübarek Olsun

Halk arasında üç aylar olarak bilinen, faziletleri Resulullah (s.a.a.) Efendimiz tarafından bildirilen, “Receb Allah’ın ayıdır; Şaban Benim ayımdır; Ramazan ümmetimin ayıdır” buyurduğu Receb, Şaban ve Ramazan aylarına girdik. Bu mübarek aylar; Receb–i Şerif’in ilk cuma gecesi (Regaib kandili), 27. gecesi (Mirac gecesi), Şaban–ı Şerif’in 15. gecesi (Beraat gecesi), Ramazan–ı Şerif’in 27. Gecesini (Kadir Gecesi) içlerinde bulundurmaktadır.

Allah rahmet eylesin, Zünnun–u Mısri şöyle demiştir:

“Receb ekim, Şaban sulama, Ramazan ise harman ayıdır.

Her ekilen biçilir; her yapılan işin karşılığı görülür.

Bir kimse, ekim zamanını boşa geçirir ise harman zamanı nedamet duyar; ahirette kötülük göreceğinden dünyada beslediği ümitler de hiç olur.” (Hz. Abdulkadir Geylani, Günyetü’t–Talibin, s.543).

Half b. Abdillah Sağani; Malik b. Enes’ten naklen, Humeyd Tavil, Resulullah Efendimizin (s.a.a.) şöyle buyurduğunu anlattı:

“Receb Allah’ın ayıdır; Şaban Benim ayım; Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” Resulullah Efendimize soruldu: “Ya Resulallah, Receb ayı için, ‘Allah’ın ayıdır’ diye anlatmanızın sebebi nedir?”

Şöyle buyurdu: “Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, Allah–ü Teala, peygamberinin tevbelerini kabul buyurmuştur. Allah–ü Teala bu ayda, peygamberlerini düşmanlarından korumuştur.” (Hz. Abdulkadir Geylani, Günyetü’t–Talibin, s.550).

Allah, Nuh Aleyhisselam’ı Receb ayında gemiye bindirmiştir. O, o ay oruç tutmuş ve halka da oruç tutmalarını emretmiştir. Gemi onları tam yedi ay taşımış, nihayet Aşure günü Cudi dağında karaya oturtulmuştur.

Benzer yazılar