‘Hased, dini kökünden kazır’

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz önceki ümmetlerin hastalığı sizlere de bulaşmıştır. O hastalık haseddir. Bu hastalık sadece saçları değil, dini de kökünden kazır”

Cenab-ı Hak, Kur’an’da şöyle buyuruyor: “Yoksa Allah’ın bol nimetinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar? Oysa İbrahim ailesine Kitab ve hikmet verdik, onlara büyük hükümranlık bahşettik.” (Nisa, 54).

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve Celil olan Allah Musa b. İmran’a şöyle buyurmuştur: Ey İbn-i İmran! İnsanlara fazlımdan verdiklerime hased etme, ona gözünü dikme, peşine düşme. Şüphesiz hasedçi kimse nimetlerimden rahatsız olur ve kullarım arasında bölüştürdüğüm kısmetten yüz çevirir.” (el-Kafi, 2/307/6).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın nimetlerine düşmanlık etmeyin.”

Kendisine, “Ey Allah’ın Resûlü! Allah’ın nimetlerine düşmanlık eden kimdir?” diye sorulunca şöyle buyurdu: “İnsanlara hased eden kimsedir.” (Şerh-u Nehc’il-Belağa-i İbn-i Ebi’l-Hadid, 1/315).

Resûlullah (s.a.a.) yine şöyle buyurmuştur: “İhtiyaçlarınızı gidermek için gizlemekten yardım alın. Zira her nimet sahibine hased edilir.” (Şerh-u Nehc’il-Belağa-i İbn-i Ebi’L-Hadid, 1/316).

İmam Sâdık (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Musa bin İmran, Rabbi ile münacaat edip konuştuğu bir sırada Allah’ın Arş’ının gölgesinde birini gördü ve şöyle dedi: ‘Ey Rabbim! Arş’ının gölgesinde olan bu adam kimdir?’ Allah (c.c.), ‘O, Allah’ın insanlara verdiği nimetlere hased etmeyen kimsedir’ buyurdu.” (el-Bihar, 73/255/25).

İmam Bâkır (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz hased, ateşin odunu yediği gibi imanı yer.” (el-Kafi, 2/306/1).

İmam Sâdık (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Dinin afeti hased, kendini beğenmek ve övünmektir.” (a.g.e. s. 307/5).

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz önceki ümmetlerin hastalığı sizlere de bulaşmıştır. O hastalık haseddir. Bu hastalık sadece saçları değil, dini de kökünden kazır.” (Emali et-Tusi, 117/182).

Resûlullah (s.a.a.) yine şöyle buyurmuştur: “Hasedden sakının. Şüphesiz hased ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer bitirir.” (Cami’ul-Ahbar, 451/1266)

İmam Sâdık (a.s.) şöyle buyurmuştur: “İblis ordusuna şöyle demiştir: İnsanların arasına hased ve zorbalığı atın. Şüphesiz bu iki haslet Allah nezdinde şirke denktir.” (el-Kafi, 2/327/2).

İmam Sâdık (a.s.) yine şöyle buyurmuştur: “Bazılarınızın bazılarını hased etmesinden sakının. Şüphesiz küfrün aslı haseddir.” (a.g.e. 8/8/1). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu’l-Hikmet).

OKAN EGESEL

Benzer yazılar