İyilik kalpte nur, yüzde ziynettir

Resûlullah (s.a.a.) iyilik hakkında şöyle buyurmuştur: “İyiliği kalpte nur, yüzde ziynet, amelde kuvvet olarak buldum. Günahı ise kalpte bir siyahlık, amelde gevşeklik ve yüzde çirkinlik olarak gördüm”

Cenab-ı Hak, Kur’an’da şöyle buyuruyor: “Hâlâ gaflet içinde bulunanları ve hâlâ inanmayanları işin bitmiş olacağı o hasret günü ile uyar.” (Meryem, 39).

Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz kıyamet günü insanların en şiddetli pişman olanı ahiretini başkasının dünyasına satandır.” (Kenz’ul-Ummal, 14936).

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz kıyamet günü en büyük hasret, Allah’a itaat dışında bir mal kazanan ve onu münezzeh olan Allah yolunda harcayan birine miras bırakan kimsenin hasretidir. O bu vesileyle cennete girer, birincisi ise bu vesileyle ateşe girer.” (Nehc’ul-Belağa, 429. Hikmet).

İmam Ali (a.s.), “İnsanların en büyük hasret içinde olanı kimdir?” diye sorulunca şöyle buyurmuştur: “Amelini başkasının terazisinde görendir. Allah onu bu sebeple ateşe sokar, vârisini ise onunla cennete koyar.” (el-Bihar, 103/15/68).

İmam Sâdık (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz kıyamet günü insanların en büyük haset içinde olanı, adaletten söz edip başkalarına adil olmayan kimsedir.” (Emali et-Tusi, 663/1386).

İmam Sadık (a.s.) yine şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz hasret, pişmanlık ve ah etmek ilim ve görüşünden istifade etmeyen ve yaptığı işin yararına mı yoksa zararına mı olduğunu bilmeyen içindir.” (el-Kafi, 2/419/1).

Resûlullah (s.a.a.) iyilik hakkında şöyle buyurmuştur: “İyiliği kalpte nur, yüzde ziynet, amelde kuvvet olarak buldum. Günahı ise kalpte bir siyahlık, amelde gevşeklik ve yüzde çirkinlik olarak gördüm.” (Kenz’ul-Ummal, 44084)

Kötülükten sonra yapılan iyiliğin etkisi ile ilgili olarak İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kötülüklerden sonraki iyilikler ne de güzeldir! İyiliklerden sonraki kötülükleri ise ne de çirkindir!” (Emali’es-Seduk, 209/1).

İmam Ali (a.s.) yine şöyle buyurmuştur: “Günahtan sonra yapılan iyilik kadar şiddetle günahın peşine düşen ve süratle ona yetişen (yok eden) başka bir şey asla görmedim.” (el-Bihar, 71/243/5).

İmam Sâdık (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Gizlide bir kötülük yapan kimse, gizli de bir iyilik de yapmalıdır. Açıkta bir kötülük yapan kimse açıkta bir iyilik de yapmalıdır.” (Mean’il-Ahbar, 237/1).

İmam Zeyn’ul-Âbidin (a.s.), “Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır” ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Bir iyilik yapılınca ona on iyilik yazılır. Bir kötülük yapılınca da ona bir kötülük yazılır. Bir günde on kötülük yapan, bir tek iyilikte bulunmayan ve kötülükleri iyiliklerine galebe çalmayan kimseden Allah’a sığınırız.” (Mean’il-Ahbar, 248/1). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu’l-Hikmet).

OKAN EGESEL

Benzer yazılar